Добре дошли!

Това е началната страница на проекта Лимес Романус. Интернет порталът има за цел:

  • да повиши видимостта на научните постижения в изследванията на античното наследство по Дунавския лимес както сред членовете на научната общност, така и сред студентите и външните потребетели;
  • да предоставя регуларна информация - новини за конференции, проекти, семинари, стипендии и пр.;  
  • да дава възможност да се съхраняват документи, да управлява различни нива на достъп, което ще даде шанс на учените да обменят бързо и евтино изследователски и авторски материали, коментари и оценки.

 

Информацията в сайта ще може да бъде избирана по тема, място, време, тип или чрез отворено търсене.